Privacy-verklaring
Dexcel Pharma GmbH

De bescherming van uw privé-sfeer is heel belangrijk voor ons. Dexcel Pharma GmbH hecht grote waarde aan de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens vindt uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen, vooral van de geldende privacy-wet (EU basisverordening gegevensbescherming en BDSG). Onderstaand brengen we u uitvoerig op de hoogte over de omgang met uw gegevens.

Verantwoordelijke plaats van de privacy-wet

Dexcel Pharma GmbH
Carl-Zeiss-Straße 2
63755 Alzenau
Geschäftsführer: Dan Oren, Henning Hoffmeyer, Anastasis Konstantinou
Tel.: +49 6023 9480 – 0
E-Mail: service@dexcel.com
Website: www.dexcel-pharma.de

Contactgegevens van de vertegenwoordiger van de gegevensbescherming:
Dr. Jörg Buschbaum
E-Mail: datenschutz@dexcel.com

Persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens zijn afzonderlijke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen persoon. Hiertoe behoren bv. uw naam, uw adres, uw geboortedatum, uw wachtwoord, uw e-mailadres en uw betalingsgegevens maar ook uw IP-adres. Onderstaand verklaren wij hoe wij de persoonsgebonden gegevens verwerken.

Verlening van de website en opstelling van de log files

U kunt onze website altijd bezoeken zonder zich te registreren of gegevens over uw persoon kenbaar te moeten maken. Bij elke oproep van onze internetpagina registreert ons systeem echter geautomatiseerd gegevens en informatie van het computersysteem van de op te roepen computer.

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking: De volgende gegevens worden bij een oproep van een pagina automatisch verzameld:

 • Browser-type en -versie,
 • gebruikte bedrijfssysteem en paneel ervan,
 • Taal en versie van de browser-software
 • Website van waaruit u ons bezoekt (Referrer URL),
 • Website die u bezoekt,
 • –toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Datum en tijd van uw toegang,
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Uw internet protocol (IP)-adres

De registratie van de gegevens voor het gereed stellen van de website en de opslag van de gegevens in log files is voor de werking van de internetpagina beslist noodzakelijk.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is art. 6 lid. 1 lit. f EU-basisverordening voor de gegevensbescherming (DS-GVO).

Doel van de gegevensverwerking: De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een aflevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. Het doel van de opslag in logfiles is om de werking en stabiliteit van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens voor de optimalisatie van de website en voor de garantie van de veiligheid van onze informatie-technische systemen. In deze samenhang vindt geen beoordeling van de gegevens voor marketingdoeleinden plaats. In deze doelen ligt ook ons bevoegd interesse in de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO.

Duur van de opslag: Zo gauw u voor het bereiken van het doel haar verzameling niet meer nodig is, worden de gegevens gewist. Bij een registratie van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

Op onze website hebt u de mogelijkheid om u laten registreren om gedetailleerde projectinformatie te krijgen en in projecten te investeren. Hierbij verwerken we uw gegevens als volgt:

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking: De gegevens die door u in het invoerscherm zijn ingevoerd, worden aan ons overgedragen en opgeslagen. Er vindt geen doorsturen van de gegevens naar derden plaats.

Op het tijdstip van registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de registratie

In het kader van het registratieproces wordt een toestemming van de gebruiker voor het verwerken van de gegevens verkregen.

Het beschikbaar stellen van de persoonsgebonden gegevens door u is niet wettelijk en bij zuivere informatie ook niet contractueel voorgeschreven. U bent niet verplicht om persoonsgebonden gegevens aan ons beschikbaar te stellen. Niet beschikbaar stellen van persoonsgebonden gegevens heeft, in zoverre het hier om verplichte gegevens gaat, het gevolg dat wij u geen gedetailleerde projectinformatie laten toekomen en een investering in projecten niet mogelijk is.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens ligt bij het voorleggen van een toestemming van de gebruiker art. 6 lid 1 lit. a DS-GVO. Dient de registratie ter voldoening van het contract waarbij de gebruiker de contractpartij is of de uitvoering van voor contractuele maatregelen, dan is ook een extra rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO nodig.

Doel van de gegevensverwerking: In zoverre u alleen gedetailleerde projectinformatie opvraagt, dient de registratie ervoor om u deze informatie te laten toekomen. In zoverre u in projecten investeert, heeft de registratie het doel van uitvoeren en afwikkelen van de verstrekkingsverhouding.

Duur van de opslag: Zo gauw u voor het bereiken van het doel haar verzameling niet meer nodig is, worden de gegevens gewist. Na een volledig afwikkeling van het contract, vindt de opslag alleen voor de wettelijk voorgeschreven periodes plaats. Daarna vindt het wissen van uw persoonsgebonden gegevens plaats in zoverre u niet toestemming gegeven hebt voor een verdergaand gebruik of verwerking.

Registratie DocCheck

Wij stellen vakkringen (apothekers en dokters) binnen een beschermd gebied speciale aanbiedingen ter beschikking die via de service DocCheck ter beschikking worden gesteld. Hiervoor is een aanmelding bij DocCheck vereist. DocCheck is een service van DocCheck Medical Services GmbH, Vogelsanger Straße 66, 50823 Keulen („DocCheck“). De controle van de gebruikersnaam en wachtwoord vindt rechtstreeks op servers van DocCheck plaats, er bestaat geen mogelijkheid voor ons om bv. uw gebruikersnaam of uw wachtwoord te lezen. Wij krijgen geen persoonsgebonden gegevens over u als gebruiker van DocCheck zonder dat u expliciet toestemming hebt gegeven in het doorsturen van de gegevens.

DocCheck gebruikt cookies. De informatie die door deze cookies wordt gemaakt, wordt alleen naar de server van DocCheck overgedragen en noch met de exploitant van de website noch andere derden gedeeld. Er vindt geen gegevensoverdracht in landen buiten de EU plaats.

Cookie 1
Doccheck_user_id
Maakt een single-sign-on voor alle DocCheck-logins mogelijk.
Levensduur = 1 sessie

Cookie 2
Doccheck_scu_data
Dient voor de beschikbaarstelling van passende inhoud aan de hand van gepseudonymiseerde karakteristieke gegevens (bv. beroep, land, taal).
Levensduur = 1 jaar

In het kader van het gebruik van de wachtwoord bescherming van DocCheck verzamelt DocCheck, uitgaande van de website van de informatie aanbieder die de log-in per "embed" resp. iFrame in de website zet, de zogenoemde protocol gegevens (IP-adres, toegangsdatum, toegangstijd, referrer-URL, informatie via gebruikte hard- en software zoals bv. browser-kenmerken, apparaat informatie zoals bv. de resolutie) van de gebruiker.

Deze gegevens worden niet gebruikt om conclusies over de persoon te nemen maar dienen ervoor om de juiste weergave van de pagina- of iframe-inhoud en/of de veiligheid van DocCheck-service te garanderen.
Aanvullend verwijzen wij naar de privacy-verklaring van DocCheck onder http://www.doccheck.ag/de/datenschutzerklaerung/

Newsletter / E-book

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking: Bij de aanmelding voor onze gratis newsletter en ontvangst van e-books worden de gegevens van het invoermasker naar ons overgedragen. Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de aanmeldingsprocedure om uw toestemming gevraagd en naar deze privacy-verklaring verwezen.

Op het tijdstip van wegsturen van de aanmelding worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de registratie.

Indien u onze newsletter opent, of een link daarin aanklikt, wordt dit evt. via de webserver geprotocolleerd (datum, tijd, e-mailadres). Dit is voor interne statische doeleinden zodat wij ons informatie aanbod nog beter op de interesses van onze newsletter gebruikers kunnen afstemmen. Hierin ligt tegelijkertijd ons bevoegd interesse in de gegevensverwerking Deze gegevens worden nier voor persoonlijke gebruikersprofielen bij elkaar gezet.

Het beschikbaar stellen van de persoonsgebonden gegevens door u is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven noch voor afsluiting van een contract vereist. U bent niet verplicht om persoonsgebonden gegevens aan ons beschikbaar te stellen. Het niet beschikbaar stellen van persoonsgebonden gegevens heeft, in zoverre het hierbij om verplichte gegevens gaat, het gevolg dat wij u geen newsletter resp. e-book kunnen laten toekomen.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: De door u gegeven toestemming is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor de newsletter (Art. 6 lid. 1 lit. a DS-GVO). Rechtsgrondslag voor eventueel uitgevoerde statistische beoordelingen is art. 6 lid. 1 lit. f DS-GVO.

Doel van de gegevensverwerking: De verzameling van uw e-mailadres dient ervoor om voor u de newsletter te bestellen. In zoverre andere persoonsgebonden gegevens in het kader van de aanmeldingsprocedure vrijwillig door u worden aangegeven, dient dit ervoor om de newsletter te individualiseren in zoverre misbruik van de service of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

Duur van de opslag: De persoonsgebonden gegevens die door u worden aangegeven, worden tot een eventuele herroeping van de toestemming voor het krijgen van de newsletter door u opgeslagen. Na ingang van een herroeping door u wordt uw e-mailadres van een blokkeer-aantekening voorzien om te documenteren dat u in de toekomst niet meer door ons per e-mail wordt aangesproken. Eventuele persoonsgebonden gegevens die samen met de newsletter-aanmelding zijn verzameld, worden direct gewist. De blokkeernotitie en uw e-mailadres worden 3 jaar na afsluiting van het kalenderjaar waarin de blokkeer-aantekening werd gezet, gewist.

Contactformulier, e-mailcontact en verzoek om terug gebeld te worden

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking: met het wegsturen van de contactaanvraag via ons contactformulier of een verzoek om terug gebeld te worden, worden de gegevens die in het invoerscherm zijn ingevoerd, naar ons overgedragen en opgeslagen. Op het tijdstip van wegsturen van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van het wegsturen van het bericht

Het beschikbaar stellen van de persoonsgebonden gegevens door u is noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven noch voor afsluiting van een contract vereist. U bent niet verplicht om persoonsgebonden gegevens aan ons beschikbaar te stellen. Niet beschikbaar stellen van persoonsgebonden gegevens heeft, in zoverre het hier om verplichte gegevens gaat, het gevolg dat een contactopname via het contactformulier of terug gebeld worden naar u niet mogelijk is.

Een alternatief is een contactopname via de beschikbaar gestelde e-mailadressen. Hier worden uw persoonsgebonden gegevens die per e-mail zijn doorgestuurd, opgeslagen.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die met het contactformulier, het formulier voor het terug bel verzoek of met betrekking tot het doorsturen van een e-mail worden overgedragen, is art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO. Ons bevoegd interesse ligt erin om het contactverzoek van de afzender te beantwoorden. Richt het e-mail contact of het telefonisch contact zich op de afsluiting van een contract, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO.

Doel van de gegevensverwerking: De verwerking van de persoonsgebonden gegevens van het invoerscherm dienen voor ons alleen ter bewerking van het contactverzoek. De andere persoonsgebonden gegevens die tijdens het wegstuur proces worden verwerkt, dienen ervoor om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatie-technische systemen te garanderen.

Duur van de opslag: Zo gauw u voor het bereiken van het doel haar verzameling niet meer nodig is, worden de gegevens gewist. Voorde persoonsgebonden gegevens uit het invoerscherm van het contactformulier, het formulier voor het terug bel verzoek en diegenen die met de e-mail verstuurd werden, is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met u is beëindigd in zoverre niet contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering in de weg staan. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de betreffende toedracht afsluitend opgelost is.

De persoonsgebonden gegevens die tijdens het weg stuurproces extra verzameld worden, worden uiterlijk na een periode van zeven dagen gewist.

Overdracht persoonsgebonden gegevens

Dexcel Pharma GmbH zal uw gegevens niet aan derden doorgeven mits dat u voorheen uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om door te sturen of de overdracht is wettelijk voorgeschreven resp. wettelijk niet toegestaan. Uitgezonderd hiervan zijn de service-partners van Dexcel Pharma GmbH die voor de afwikkeling van de contractuele verhouding nodig zijn en door ons in het kader van een orderverwerkingscontract met de verwerking van persoonsgebonden gegevens volgens onze instructie de opdracht kregen en die projecteigenaars aan wie zij een lening toestaan en de vereiste persoonsgebonden gegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, account-gegevens, belastingidentificatienummer) voor de uitvoering en afwikkeling van de verstrekkingsverhouding nodig hebben. Dexcel Pharma GmbH zal uw gegevens noch aan derden verkopen noch aan derden doorsturen voor reclame doeleinden. De medewerkers van Dexcel Pharma GmbH hebben een zwijgplicht evenals de nalevingsplicht van de privacy-rechtelijke voorschriften.

Cookies

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking: Om het bezoek van onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we op verschillende pagina's gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat gedeponeerd worden.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en afzonderlijk over de acceptatie ervan beslist of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen worden buitengesloten. Bij het niet accepteren van cookies kan de werking van onze website beperkt zijn. De volgende links laten u zien hoe de instellingen bij de volgende gangbare browsers kunnen worden aangepast:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=de_DE&locale=de_DE

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: In zoverre persoonsgebonden gegevens onder het gebruik van cookies worden verwerkt, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO.

Doel van de gegevensverwerking: Het doel van het gebruik om het bezoek van onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Enkele functies van onze internetpagina kunnen zonder het gebruik van cookies niet aangeboden worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel terug herkend wordt.

Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

 • DocCheck log-in
 • Ingelogde toestand tijdens het verblijf op de pagina

De gebruikersgegevens die door cookies worden verzameld, worden niet voor het maken van gebruikersprofielen gebruikt.

Duur van de opslag: Transiënte cookies worden geautomatiseerd gewist wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren vooral de sessie-cookies. Deze slaan een zogenoemde sessie-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser de gemeenschappelijke sessie toegewezen kunnen worden. Hierdoor kan uw computer herkend worden wanneer u naar onze website terugkeert. De sessie-cookies worden gewist wanneer u zich uitlogt of de browser sluit. Persistente cookies worden geautomatiseerd na een gespecificeerde duur gewist die volgens cookie kan verschillen. U kunt de cookies altijd in de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen.

Website-analyse, Social plug-Ins

Het gebruik van Google analytics

De website van Dexcel Pharma GmbH gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zog. „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De informatie die door de cookie wordt gemaakt over uw gebruik van deze website, wordt in principe aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contract-staten van de overeenkomst over het Europese economische gebied voorheen korter gemaakt. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA overgedragen en daar korter gemaakt. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteiten van de website samen te stellen en om meer service-diensten die met het gebruik van de website en internetgebruik verbonden zijn t.o.v. de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser werd bepaald, wordt niet met andere gegevens door Google samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies door een betreffende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun volle omvang gebruik gemaakt kan worden.

De gegevensverzameling en -opslag kunnen altijd met effect voor de toekomst herroepen worden door het onder de browser-plug-in te downloaden en te installeren onder de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Met het oog op de discussie voor het gebruik van analyse-tools met volledige IP-adressen, willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ gebruikt en daarom IP-adressen alleen afgekort doorverwerkt worden om een rechtstreekse betrekking met personen uit te sluiten.

Integratie van Google maps

Op de website van Dexcel Pharma GmbH wordt gebruik gemaakt van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct in de website weergeven en maken het voor u mogelijk om het comfortabele gebruik van de kaarten-functie mogelijk maken.

Door het bezoek op de website krijgt Google de informatie dat u de betreffende onderkant van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de gegevens die onder "Beschikbaarstelling van de website en het maken van logfiles" worden genoemd, overgedragen. Dit vindt onafhankelijk hiervan plaats of Google een gebruikers-account beschikbaar stelt via waar u ingelogd bent of dat er geen gebruikers-account bestaat. Wanneer u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw rekening toegewezen. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich uitloggen voor de activering van de knop. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor doelen als reclame, marktonderzoek en/of op de behoefte afgestemde vormgeving van een website. Een zodanige beoordeling vindt vooral plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor het geven van op de behoefte afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt het recht om te protesteren tegen de vorming van deze gebruikersprofielen waarbij u zich voor de uitoefening ervan tot Google moet richten.

Meer informatie voor het doel en omvang van de gegevensverzameling en haar verwerking door Google krijgt u in de privacy-verklaring van Google. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden hiervan voor de bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgebonden gegevens ook in de USA en heeft zich aan het EU-US privacy shield onderworpen. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Ingebedde video's via YouTube

Op onze websites kunt u de video's bekijken die d.m.v. een „Plug-In“ van YouTube LLC (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, een bedrijf van Google („YouTube“) ingebonden worden. YouTube maakt gebruik van cookies voor gegevensverzameling en statistische gegevensbeoordeling. YouTube maakt onder andere gebruik van cookies voor het registreren van betrouwbare videostatistieken ter voorkoming van bedrog en voor de verbetering van gebruikersvriendelijkheid. De exploitant van de website krijgt door de YouTube cookies statistische waarden voor het oproepen van afzonderlijke video's die in de website zijn ingebed zonder een verband met de betreffende gebruiker. Indien u een video bekijkt die op deze weg is ingebonden, kan het evt. ook tot een opslag en verdergaand gebruik van deze gegevens door YouTube komen. Mocht u hier tegelijkertijd met uw YouTube account bij YouTube zijn ingelogd, dan kan YouTube e.v.t. uw surfgedrag aan uw gebruikersprofiel van YouTube toewijzen. U kunt een betreffende gegevensverwerking voorkomen door voor het bezoek van onze websites uit uw YouTube-account uit te loggen.

Op onze websites is de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" voor YouTube-video's geactiveerd. Dat wil zeggen: YouTube slaat geen cookies voor een gebruiker op die een website met een ingebedde YouTube-video-player weergeeft, echter niet op de video klikt om de weergave te starten. U wordt bovendien voor de oproep van een video erover op de hoogte gesteld dat u met het aanklikken van een video-link de website van de verantwoordelijke verlaat en op het internet aanbod van het videoportaal YouTube met overdracht van de actueel opgeroepen website door u wordt doorgestuurd. Indien u dit accepteert, kan YouTube onder omstandigheden cookies op de computer van de gebruiker opslaan, er wordt echter geen persoonsgebonden cookie-informatie voor weergaven van ingebedde video's opgeslagen.

Omdat het om een service van een derde gaat, hebben we op de verwerking van betreffende gegevens door YouTube geen invloed. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door YouTube resp. Google en hun rechten en instellingsmogelijkheden omtrent hiervan voor de bescherming van hun privacy kunt u uit de betreffende aanwijzingen voor de gegevensbescherming onder https://policies.google.com/privacy/update?hl=de&gl=de vinden. Google verwerkt uw persoonsgebonden gegevens ook in de USA en heeft zich aan het EU-US privacy shield onderworpen.

Geautomatiseerde beslissingszoektocht inclusief profiling

Er vindt geen geautomatiseerde beslissingszoektocht inclusief profiling plaats.

Rechten van de betroffen persoon

Worden er persoonsgebonden gegevens van u verwerkt, dan bent u de betrokken i.S.d. DS-GVO en u hebt de volgende rechten t.o.v. de verantwoordelijke:

Recht op informatie: Volgens art. 15 DS-GVO hebt u het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgebonden gegevens op te vragen; u kunt vooral informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgebonden gegevens, de categorieën ontvangers, waar uw gegevens aan hen openbaar gemaakt werden of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of herroeping, het bestaan van het recht tot het indienen van een aanklacht, de afkomst van haar gegevens in zoverre deze niet bij ons werden verzameld en over het bestaan van een geautomatiseerde beslissingszoektocht inclusief profiling en evt. bewijskrachtige informatie over de details ervan opvragen.

Recht op rectificatie: Volgens art. 16 DS-GVO hebt u het recht om direct de rectificatie van onjuiste of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens op te vragen.

Recht op verwijdering: Volgens art. 17 DS-GVO hebt u het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens te verlangen in zoverre niet de verwerking tot uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie om te voldoen aan de wettelijke verplichting om redenen van het publieke interesse of voor het geldig maken, uitoefening of verdediging van wettelijke eisen vereist is.

Recht op beperking: Volgens art. 18 DS-GVO hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te verlangen in zoverre de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u echter de verwijdering ervan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u echter deze voor het geldig maken, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken nodig hebt of u volgens art. 21 DS-GVO protest tegen de verwerking ingediend hebt.

Recht op overdracht van gegevens: Volgens art. 20 DS-GVO hebt u het recht om uw persoonsgebonden gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat te krijgen of de overdracht een andere verantwoordelijke op te vragen.

Het recht tot het indienen van klacht: Volgens a. 77 DS-GVO hebt u het recht om een aanklacht in te dienen bij een toezichtsinstantie. In de regel kunt u zich hiervoor tot de toezichtsinstantie van uw gebruikelijke verblijfsplaats of werkplek of onze bedrijfsvestiging richten. In het voorliggende geval is de verantwoordelijke toezichtsinstantie: Het Bayerische bureau van de deelstaat voor privacy-toezicht, Directeur Thomas Kranig, Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach, telefoon: +49 (0) 981 53 1300, Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300, e-mail: poststelle@lda.bayern.de.

Recht op tegenspraak: U hebt het recht om redenen die uit haar bijzondere situatie ontstaan, steeds tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens ontstaan die vanwege art 6 lid 1 lit. f DS-GVO plaatsvindt, te protesteren.

Worden uw persoonsgebonden gegevens verwerkt, om direct reclame te maken, dan hebt u het recht om steeds te protesteren tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens met het doel zulke reclame te maken.

Recht op tegenspraak: U hebt het recht om de door u geven toestemmingen voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens steeds te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de plaatsgevonden verwerking vanwege de toestemming tot de herroeping niet aangetast. Een herroeping is altijd per e-mail aan service@dexcel.com of per post onder het gebruik van het boven aangegeven adres mogelijk.

Gegevensveiligheid

Binnen het website-bezoek gebruiken wij het uitgebreide SSL-proces (Secure Socket Layer) samen met het telkens hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel gaat het hierbij om een 256 bit codering. Indien uw browser geen 256-bit codering ondersteunt, vallen we in plaats daarvan op 128-bit v3 technologie terug. U herkent de codering aan de gesloten weergave van de code- respectievelijk slot-symbool in de onderste statuslijst resp. de adres regel van uw browser (https). Wij maken voor het overige gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, verwoesting of tegen de toegang van derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden volgens de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

Wijziging van onze privacy-bepalingen

Dexcel Pharma GmbH behoudt zicht het recht voor om deze privacy-verklaring bij gelegenheid aan te passen zodat deze steeds voldoet aan de actuele wettelijke eisen of om wijzigingen van onze service in de privacy-verklaring om te zetten, bv. bij de invoering van nieuwe service. Voor uw herhaalde bezoek van onze website geldt telkens de actuele privacy-verklaring.

Stand: mei 2018